Het Keurmerk

Het Keurmerk E-factureren richt zich op drie groepen. Allereerst op de consumenten en daarnaast op organisaties die besparen met e-factureren: overheidsorganisaties, grote verzenders en MKB-ers. Tot slot richt dit keurmerk zich op organisaties die hun beroep of bedrijf maken van e-factureren / factuurautomatisering.

Aangesloten bij het Keurmerk E-factureren

Efactuurdirect is aangesloten en voldoet aan de eisen van het Keurmerk E-facturen.