Het uurtarief van zzp’ers stijgt!

Overige Leave a comment

UurtariefOndanks de crisis lijkt het toch weer goed te gaan met de zzp’ers in Nederland. Het gemiddelde uurtarief van zzp’ers is met 30% gestegen!

Voor het eerst in vier jaar tijd is het gemiddelde uurtarief gestegen. Het onderzoek van hoofdkraan.nl heeft uitgewezen dat het gemiddelde uurtarief is gestegen van 43 euro naar 54 euro per uur. De bevindingen van het onderzoek zijn gebaseerd op offertes van verschillende zzp’ers. Het hogere uurtarief kan worden gehanteerd, omdat de vraag naar zelfstandig ondernemers weer toeneemt. Het bedrijfsleven is weer bereid om te investeren in een professionele aanpak.

Onderzoek

Het onderzoek was bedoeld om achter het gemiddelde uurtarief van zelfstandig ondernemers te komen. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van 37.680 verstuurde offertes van zzp’ers in 2012. Voor de eerste keer in vier jaar tijd is er sprake van een stijging. Het gemiddelde uurtarief is met maar liefst met 30% gestegen. Dat houdt in dat de gemiddelde uurtarieven van 43 euro naar 54 euro per uur zijn toegenomen. Je kunt dus spreken van een forse groei.

Uurtarieven verschillen per regio

Verder is er uit het onderzoek naar voren gekomen dat de gemiddelde uurtarieven verschillen per regio waarin zzp’ers werkzaam zijn. Zo blijkt uit het onderzoek dat de zelfstandig ondernemers in Zeeland het hoogste uurtarief hanteren. Een opmerkelijke uitkomst, omdat het de voorgaande jaren Noord-Holland de duurste provincie was. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat zzp’ers in Overijssel en Gelderland het laagste uurtarief te hanteren. Een mogelijke verklaring is dat het concurrentieniveau in deze streken erg hoog ligt.

Markt voor zzp’ers trekt weer aan

Aan het begin van de crisis zag je dat veel zzp’ers moeilijk werk konden vinden. Bedrijven gingen besparen en daardoor werd de zelfstandig ondernemer regelmatig vervangen door eigen personeel. Deze personeelsleden hadden niet altijd genoeg ervaring met de werkzaamheden. Dit zorgde voor een stuk minder professionaliteit, waardoor het bij veel bedrijven bergafwaarts ging. Verschillende bedrijven komen nu terug op deze beslissing. Hierdoor lijkt de vraag naar deskundige zzp’ers weer aan te trekken. Ook dit is een reden dat zelfstandige ondernemers een hoger uurtarief te hanteren.

Hoe denk jij over de toename van het uurtarief van de zelfstandig ondernemers?